Na foniatrii

Publikace Na foniatrii vznikla na základě poptávky neslyšících a nedoslýchavých osob. Ačkoliv řada osob se sluchovým postižením několikrát za život navštíví foniatrické pracoviště, nemá podstatné informace o vyšetřovacích metodách, vybavení pracoviště nebo lékařské návaznosti. Ne vždy je neslyšícím umožněno navštívit foniatrické pracoviště spolu s tlumočníkem znakového jazyka, který by tuto informační bariéru minimalizoval. Je velmi vhodné, aby osoby s vadou sluchu měli podstatné a správné informace ještě předtím, než foniatra navštíví.  Kromě překladů do českého znakového jazyka jsou texty doplněny také videoukázkami z foniatrického pracoviště.